JP-Kontakt, s.r.o. má Jičínu zaplatit pokutu za dodávku interiérového vybavení do budovy Soudná čp. 15. Vybavení nyní slouží pro Denní stacionář Apropo. Firma se dostala s dodávkou do prodlení a pokuta dosáhla 260 tisíc korun.

Město se snaží dlouhodobě s firmou závazky vyrovnat, avšak k dohodě nedošlo. Po jednání s poskytovatelem dotace je navíc jakákoli dohoda o narovnání považována za změnu smlouvy, a tudíž by město tuto skutečnost muselo poskytovateli dotace oznámit a hrozí riziko krácení dotace. To se vztahuje i na soudem schválený smír.

„V radě a zastupitelstvu jsme záležitost projednali s tím, že na JP-Kontakt bude podána žaloba k soudu na vymáhání požadované sumy," řekl starosta Jan Malý. „Je to jediná možná cesta, ale neznamená to, že peníze musíme získat," domnívá se místostarosta Petr Hamáček.