Mimořádné včerejší zasedání ve velké zasedací místnosti městského úřadu nepřineslo žádné výsledky. Na programu byl pouze jeden bod, volba starosty.

Jedním z kandidátů byl Jan Jiřička (VPM), kterého oslovili členové ČSSD Josef Dvořák a Jaroslava Komárková.

„Chceme, aby byla již kompletní rada a město mělo starostu. Jako dva nejvhodnější adepti se nám jeví Jan Jiřička a Jiří Liška (ODS). Rozhodnutí o tom, koho volit, jsme nechali na členech uskupení Změna pro Jičín. V úterý však v jednom mediálním tisku vyšel hanlivý článek, kde nás bývalý člen ČSSD Miroslav Matějka urážel a pomlouval. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Jana Jiřičku nepodpořit, protože zemanovci jsou součástí Změny pro Jičín a  dnešního jednání jsme se nezúčastnili," vysvětlil neúčast na pátečním jednání Josef Dvořák.

Kritika veřejnosti

Kvůli volbám přišla i veřejnost a netrpělivě čekala, kdo bude novým starostou. Na začátku zastupitelstva se Jan Jiřička vyjádřil: „Vím, že dnes bych nezískal většinovou podporu jedenácti hlasů, a proto kandidovat nebudu."

Poté následovala debata, která trvala přes hodinu. Do  ní se kromě zastupitelů zapojili také občané, kteří jednání některých zastupitelů otevřeně kritizovali.

Martinu Pušovi (ODS) se nelíbilo svolání zastupitelstva v osm ráno a tak narychlo. „Doporučil bych místostarostovi Petru Hamáčkovi, aby se sebou nenechal svými kolegy manipulovat jako s loutkou. Myslím to jako dobře míněnou radu," vyjádřil se Martin Puš.

Po ukončení přišel na řadu hlavní bod, volba starosty. Když se místostarosta Petr Hamáček (SPJ) zeptal přítomných, zda mají nějaké návrhy na nového šéfa radnice, nikdo nezvedl ruku.

Žhavý kandidát

Dalším žhavým adeptem je podle Změny pro Jičín Jiří Liška, který nevyloučil ani to, že kdyby pro něj zvedla ruku většina zastupitelů, post by přijal. Záleží však na toleranci ODS.

„Jiří Liška je symbol slušnosti. Již od samého začátku si myslím, že měl být starostou, aby se situace v Jičíně zklidnila," řekl Tomáš Frýba (TOP 09).

Nejzazší termín ke zvolení  šéfa radnice je září, není však vyloučeno, že zastupitelstvo nebude místostarostou svolané dříve.

Martin Puš byl ze své funkce odvolán v červnu. Jako hlavní důvod uváděli zástupci jednotlivých stran nedůvěru vůči jeho osobě kvůli nefunkční radě. Ta je nyní složena z Milana Smolíka (VPM), Tomáše Frýby, Jana Čeliše (SPOZ),  Luďka Havla (SPJ) a Petra Hamáčka.