Dřeviny se neuchytily a odumírají. Namísto výletního letoviska proto obora připomíná spíše prales. Suché větve a kmeny představují potenciální ohrožení pro návštěvníky.

Jičínskou radnici však rozhodně nelze obviňovat z toho, že by se o Libosad nezajímala. „Pravidelná údržba tam probíhala. Technické služby sekaly trávu, teď budou zpevněny cesty v parku. Jsou tam ale staré stromy, které nekon᠆trolovaně rostou. Nejhůře na tom jsou červené buky," řekl místostarosta Petr Hamáček (za Sdružení pro Jičín).

Co na to ekologové?
Názor odborníků přes životní prostředí zatím není zcela zřejmý. „Komise životního prostředí zatím neměla šanci se vyjádřit. Proto jsme jí předali projektovou dokumentaci. Uvidíme, co na ni řekne," řekl Ladislav Brykner (za ODS).

Hájek pod Libosadem.„Někteří z odborníků výsek podporují. Pak jsou tu ale jiní, kteří říkají, že by aspoň některé stromy měly být ušetřeny. Především kvůli ptačím hnízdům," dodal k tomu jičínský tajemník Peter Bareš.

Lokalita je nicméně chráněna. Spadá do soustavy NATURA 2000. „Ochrana se vztahuje na brouka páchníka hnědého, kterého již známe z revitalizace lipové aleje," vysvětlila Vladimíra Smolíková z městského odboru životního prostředí.

Město čeká nejen na názor ekologů, ale i na to, zda stát schválí žádost o dotaci.

O projektu
Podle plánů bude přestavba vedena v duchu krajinné kompozice z doby vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Podél cesty mezi parkem a oborou bude vysázena dubová alej. „V oboře je jakási sníženina, kde dříve asi byla labutí jezírka. Nyní by se tato místa zpřístupnila návštěvníkům," uvedla Vladimíra Smolíková.