Z důvodu požadavku na vysokou odbornost a specializaci městský úřad přímo oslovil firmy, které se obnovou vnitřních sportovních ploch zabývají.

Podlaha ve sportovní hale renovaci nutně potřebuje. Na mnoha místech se výrazně loupe laková vrstva a odřeniny pronikají barvou až na dřevěný základ. Oddalování prací by znamenalo vyšší náklady na rekonstrukci v budoucnu.

Předmětem smlouvy o dílo bude kompletní renovace podlahy o ploše 23 x 45 metrů. Použité laky budou splňovat požadavky norem DIN 18032 (vhodnost pro sportovní podlahy) a DIN EN 14904 (kluzkost a stupeň lesku).

Zahájení plnění zakázky smlouva stanovuje na 8. července, dokončení pak do 28. července.