Veletrh zprostředkovával nabídku cestovních kanceláří a agentur, měst a regionů, turistických zajímavostí, cykloturistiky, lázeňství, wellness pobytů, probíhal zde prodej regionálních produktů a turistických suvenýrů, turistického vybavení a další doprovodný program.

V pátek 14. března se také konala konference na téma Stezky v krajině pořádaná Revitalizací Kuks o.p.s., kdy se účastníci mohli těšit na besedy a přednášky o cestování. Téma bylo opravdu široké, pokrylo povídání o historických cestách až po moderní cyklostezky.

Sdružení Podzvičinsko propagovalo oblast Podkrkonoší opět v rámci expozice Královéhradeckého kraje. Kromě informačních materiálů z Podkrkonoší, a konkrétně pak z Hořic a Kuksu, si návštěvníci veletrhu mohli zakoupit i regionální produkty jako je mošt z Ostroměře, Rýdlovy preclíky z Lázní Bělohradu, Kulhánkovu keramiku z Hořic, hořické trubičky od firmy Pravé hořické trubičky s.r.o., bylinné kapky z Kuksu nebo skleněné ozdoby od firmy ze Dvora Králové nad Labem.

Info také ze ZOO

V rámci expozice Královéhradeckého kraje bylo rovněž možné nalézt informace o ZOO Dvůr Králové, spolu s ukázkou exotických zvířat. V rámci expozice královských věnných měst bylo možné nalézt stánek města Dvůr Králové nad Labem. Dalšími spoluvystavovateli byly Lázně Bělohrad a.s., které prováděly i ukázku parafínování rukou, a cestovní kancelář Hoška Tour.

O propagační materiály Podkrkonoší byl velký zájem, což nás velice těšilo. Turisté měli konkrétní dotazy a zajímali se o turistické cíle z Podkrkonoší.
Další propagace oblasti Podkrkonoší se uskuteční ve dnech 28. – 30. března na veletrhu FOR BIKES v Praze, a pak 3. května na vrchu Zvičina, kde se bude konat akce Otevírání sezony na Zvičině. Srdečně tímto zveme a těšíme se na shledání!   DM Podzvičinsko