„Částku půl milionu jsme financovali z vlastního rozpočtu, protože podmínky nevyhověly energetickému auditu – suterén budovy je totiž z pískovce," informuje starosta Podhorního Újezda a Vojic Josef Chudoba. V letošním roce budovu zateplí, potřebná částka 600 tisíc bude opět financována z obecního rozpočtu.

Investováno bude opět do drobných oprav kanalizace, k loňským 320 tisícům přibude letos částka 333 tisíc na přeložku přípojky, která souvisí s podmínkami povolením na vypouštění odpadních vod. V plánu je též zatrubnění příkopů a vybudování chodníků v části Újezda i oprava přilehlé pískovcové zdi. Na tuto akci obec požádá koncem roku o dotaci.

Pro údržbu svahů, chodníků a hřiště zakoupí místní na jaře multifunkční traktůrek se sekačkou a kartáčem za 215 tisíc korun, z toho 160 tisíc hradí příspěvek od místní akční skupiny Podchlumí.