„Stav jsme tenkrát napravili a povrch zpevnili inertním materiálem. Během dvou let, které od povodně uplynuly, se ale hladina Olešky znovu vzedmula už asi pětkrát a břeh je znovu podemletý. Obáváme se, že by při větší vodě mohlo dojít k jeho utržení včetně přístupové komunikace," přiblížil problém staropacký starosta Josef Dlabola a dodal, že původně požádal o vyřešení problému společnost Povodí Labe. Ta však investovat do zajištění břehu odmítla s tím, že podle zákona o vodách se o nezpevněný břeh musí postarat vlastník sousední nemovitosti – a tím je v tomto případě obec Stará Paka. „V současné době vyhotovujeme jednoduchou projektovou dokumentaci," informoval Josef Dlabola.

„Je potřeba, abychom měli pro výdaj z našeho rozpočtu všechny podklady. Ohledně věcného břemene na stavbu se musí vyjádřit i společnost Povodí Labe," dodal starosta.

Poptávkové řízení by mělo v ideálním případě proběhnout do konce května, aby k realizaci akce mohlo dojít co nejdřív, nejlépe v průběhu letošního roku. Náklady na zpevnění podemletého úseku břehu Olešky by měly vyjít zhruba na tři čtvrtě milionu korun.