V první fázi bylo nutné odstranit veškeré překážky. Dělníci museli zlikvidovat všechny dřeviny i jejich kořeny. Dále bylo třeba srovnat povrch skládky a podchytit odtok srážkových vod. Celá oblast je nyní potažena speciální fólií světlé barvy.

„Záchytný drén bude jímat srážkové vody, aby nekon᠆trolovaně neodtékaly z rekultivované plochy," uvedla Magdaléna Doležalová, tisková mluvčí města. Vlastní rekultivace proběhne tak, že na takto ošetřenou plochu bude položena vrstva zeminy.

Bez stížností
Dřeviny a sesbíraný odpad jsou odváženy na nákladních autech, která musí projet ulicí vedoucí k Zebínu.

Jičínský deník zjišťoval, zda místním obyvatelům provoz nevadí. „Nákladní vozidla tu naštěstí jezdí ohleduplně. Z toho, co nám říkali na informačním sezení, jsem měl strach, ale nakonec je to opravdu v pohodě," řekl Jiří Kopecký. Tento postoj není mezi místními ojedinělý.

Cena projektu
Celkový obsah rekultivované plochy činí 4,5 hektaru. Náklady ve výši 23,5 milionu korun bez DPH budou z 90 procent uhrazeny dotacemi z evropského fondu a ze státního příspěvku.

„Cílem je rekultivovat danou lokalitu a zpřístupnit ji tak občanům. Konečnou úpravou bude osázení veřejnou zelení. O případném dalším využití plochy se bude jednat. Těší nás, že místní jsou s průběhem dopravy na stavbu spokojeni, nicméně hlavní zatížení nás teprve čeká při navážení konečné vrstvy zeminy," pravil Jan Zachoval, vedoucí odboru investic.