„Revitalizace skládky Zebín, o níž se mluví nejvíce, je vlastně jenom část záměru, který se ve skutečnosti týká celého prostoru.

V souvislosti s pastvinami okolo vzniká z oblasti pod Zebínem úžasný kout města. Když vyrazíme po nové cestě nahoru, uvidíme, že svahy kopce jsou ze strany od lipové aleje spásány a jsou tedy upravené. Máme tu zcela novou odpočinkovou zónu," rozpovídal se jičínský místostarosta Petr Hamáček.

Dodal, že si ze srdce přeje, aby se podařilo úspěšně dokončit projekt cyklostezky směrem od Jičínu na Železnici. Ta by vedla podél stromové aleje u Cidliny a byla by patrná z nového kopečku pod hlavním vrchem Zebínu.

Odpočinková oblast, která je mimořádně vhodná pro sportovní aktivity i procházky, by pak skutečně ožila.

V současné době probíhají dokončovací práce, které především spočívají v úpravě vegetace. Pracovníci vysazují stromy, konkrétně slivoně, jabloně a ořešáky.

Současný vzhled lokality proto dosud působí trochu „holým" dojmem, ale počkejme, jak se lokalita promění, až se o ni postará příroda. Navíc i dnešní podoba je, a to jistě mnozí pravidelní návštěvníci kopečku pod Zebínem odsouhlasí, mnohem lepší než někdejší divoká džungle.

Projekt rekultivace byl zahájen před loňským létem. Skládka byla ošetřena, na místo byla dovezena čerstvá hlína a bylo též provedeno odvodnění.
Zákrok stál 23,5 milionu Kč bez daně. K tomu je třeba přičíst výsadbu stromů, která přišla na 91 tisíc Kč bez DPH.

Město však muselo uhradit jenom deset procent z nákladů. O zaplacení 85 procent se postarala dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie a zbylých pět procent pokryl státní příspěvek.

Město tedy muselo v rozpočtu uvolnit obnos ve výši 2,35 milionu Kč.