Pět umělců z České republiky, Indie, Walesu a Bulharska zde vytváří díla podle svých představ, která budou vystavena na konci července na nábřeží v Hradci Králové.  Poté budou přemístěny do přírodní galerii na vrchu Sv. Gotharda.

Mezinárodní setkání sochařů jsou v Hořicích pořádána od roku 1966. „Letos jsme volili  ze 130 uchazečů. Každý z nich poslal svoje portfolium, na jehož základě jsme vybírali. Samozřejmě je to složité, ale v dnešní době je čím dál méně sochařů, kteří pracují s materiálem," uvedl ředitel hořické sochařsko – kamenické školy Josef Moravec.

Umělci  tvoří podle své fantazie.

„Občas jsme měli hoňku,  sympozium bylo pomalu u konce a skulptura nebyla dokončená. To se pak sejdou u kamene čtyři lidi a všichni tvoří," nastiňuje Josef Moravec. Sochařů jsme se zeptali na to, jak se jim ve městě kamenné krásy líbí.

Denní program

„Absolvovali jsme výlet na  Kuks a do betlému. Opravdu krásná místa. Hořice se mi moc líbí. Vstávám každé ráno v šest, poté následuje snídaně. Po ní jedeme do lomu, kde pracujeme s přestávkami až do večera. Tak jsem vždy unavený," uvedl Peter Yarwood z Walesu (na snímku) a pokračoval: „Zatím nemám zcela přesnou myšlenku, co vytvořím. Ta se mění během sochání."

Každému účastníku symposia je udělen grant ve výši 20 tisíc korun, který uhradí  ubytování včetně snídaně a společné akce. Finanční příspěvek je dar od města Hořic a Královéhradeckého kraje.