Vložené bylo klání pro děti s vodiči na křížkovém parkuru. Do něho nastoupila tři sedmiletá děvčátka s tatínky a jednou maminkou. Nejmladší adeptky jezdeckého sportu určitě sklidily největší potlesk dne a i jejich vodiči byli bouřlivě povzbuzováni.

Ze soboteckých skokových závodů.První oficiální soutěž bylo Štafetové skákání dvojic. Těch bylo celkem dvanáct. Jejich úkolem bylo při libovolném střídání a co nejrychleji překonat všechny překážky kurzu. První místo obsadila dvojice JS Dražice Pospíšilová Ivona (Sambuca) a Anna Nová (Zafira).

Druhou soutěží byla volba překážek, kdy soutěžící měly za úkol ve stanoveném čase nasbírat na překážkách co největší počet bodů. Překážka – žolík se však při poboření odčítala. Vítězem se s přehledem stal Tomáš Kocián – Largo z SK Hlavice.

Poslední soutěží byla stupňovaná obtížnost do 120 cm. V ní získala vítězství získala Lucie Kořínková se Scarborouhg z SK Zebínský dvůr a potvrdila tak, že se jí v Sobotce opravdu daří.


Výsledky 

Parkur štafet :
1. místo – Pospíšilová Ivona (Sambuca) a Anna Nová(Zafira), JS Dražice,
2. místo- Štěpánka Šebková (Tita) a Michal Brzobohatý (Corzo), JK Podhorní Újezd
3. místo - Eva Konstantinová(Messi) a Eliška Vítková(Quelo Malta), SK Hlavice

Volba překážek
1. místo – Tomáš Kocián - Largo ( SK Hlavice )
2. místo - Lucie Kořínková se Scarborouhg ( SK Zebínský dvůr)
3.místo – Božena Kašparová – Uragán (JK Tanvald)

Stupňovaná obtížnost do 120cm
1. místo – Lucie Kořínková se Scarborouhg ( SK Zebínský dvůr)
2. místo - Klára Zemanová – Tornáda (TJ Start Hořice)
3.místo – Václav Šmatolán - (JK Šmaspol Hořice)