Na místo se neprodleně dostavil MUDr. Jaroslav Tyl a spolu s ním i záchranáři Jiří Šulc, Michal Zápotocký a Jaroslav Mejstřík.

Po překonání mé podvědomé aktivní obrany se jim podařilo zavést kanylu a podat nitrožilní roztok glukózy, po jehož aplikaci se mi během chvíle vrátilo vědomí.

Ten, kdo má s obdobnými diabetickými problémy zkušenosti, si dokáže zajisté celou situaci dobře představit.

Nyní jsem již zcela pořádku, a tak bych chtěl alespoň touto cestou lékaři Záchranné zdravotní služby Jaroslavu Tylovi i všem záchranářům z Jičína, kteří se na zákroku podíleli, poděkovat za poskytnutí rychlé pomoci.

Zároveň bych rád vyzdvihl obětavou a důležitou práci lékařů a dalších pracovníků Zdravotnické záchranné služby v Jičíně, s nimiž se za každého počasí, v jakémkoliv terénu, v denní i noční době může kdykoliv setkat každý z nás. s úctou Jiří Qido Valter, Jičín