Na 41. ročník pochodu a 18. ročník cyklotrasy se 21. května 2016 vydal rekordní počet turistů a cyklistů, který dosáhl čísla 354. Tím se překonalo maximum 312 účastníků z roku 2007. K vysoké účasti přispěla příznivá předpověď na stabilní slunečné počasí, propagace na vlastních a regionálních webových stránkách, vyvěšené plakáty v okolních obcích, některá regionální periodika, ale také celorepublikový kalendář turistických akcí pořádaných KČT.

Tím pádem na start k Základní škole Eduarda Štorcha přišli či přijeli účastníci z Ostroměře a okolí, ale i z dálky, např. z Prahy, Litoměřic, Kladna, Čelákovic, Brandýsa nad Labem, Poděbrad, Lázní Toušeň, Liberce a Mladé Boleslavi. Původem nejvzdálenější však byli tři mladí z USA, kteří v současné době vyučují v Praze angličtinu.

Pro pěší účastníky pochodu byly připraveny trasy v délkách 4, 7, 14, 20 a 30 km (mapa pěších tras 4, 7 a 14 km). Trasa 4 km nesla označení kočárková, neboť celá cesta byla zvládnutelná bez problémů s tímto dopravním prostředkem. Všechny kratší trasy vedly přes Hradišťko k bývalému lomu, dnes označovaného jako Vlčí jáma. Odtud trasa 7 km směřovala do osady Libín v Mezihořském údolí, kde byla u Penzionu Sluníčko kontrola a účastníci využili možnosti občerstvení. K mohyle rytíře Viléma Konecchlumského nad Konecchlumím vedla po hřebeni Mlázovického Chlumu trasa 14 km a zpáteční putování vedlo přes Vojice a Podhorní Újezd. Dvě delší trasy, 20 a 30 km (mapa pěších tras 20 a 30 km), vedly přes osadu Libín a pokračovaly po hřebenu Hořického Chlumu až k rozhledně nad Hořicemi, na kterou byl umožněn výstup zdarma. Vyhlídková plošina rozhledny Hořický chlum umístěná ve výšce 27 metrů nabídla za pěkného počasí pohled do celého okolí. Druhou dominantou na naší nejdelší trase byl kostel sv. Petra a Pavla na Byšičkách u Lázní Bělohradu.

Jako každoročně na pochod přijde mnoho rodičů s dětmi, a tak i letos bylo na trasách 4, 7 a 14 km v lese nad Ostroměří připraveno několik stanovišť pro nejmenší. Děti měly například sestavit velké puzzle s domácími mazlíčky, trefovat se do klobouku Boba a Bobka či házet šišky na mamuta. Za úspěšné zvládnutí jim náležely odměny v podobě bonbónů a lízátek. A jaké by to byly kontroly při pochodu, kdyby účastníci nedostávali razítka. Děti je samozřejmě měly nejen v propozicích, ale i na rukou či v obličeji.
Cyklistům byly nabídnuty trasy v tradičních délkách 25, 35 a 50 km (mapa cyklotras). Protože v sobotu a neděli v Hořicích probíhal motoristický závod 300 zatáček Gustava Havla, tak organizátoři museli zajistit, aby se veškeré trasy vyhnuly Hořicku. Dominantou na cyklotrase 25 km byl zvolen dřevěný kostel sv. Jiří se zvonicí v Loučné Hoře. Možnými cíli na cyklotrase 35 km byly mohyla Viléma Konecchlumského s kostelem sv. Petra a Pavla v Konecchlumí a kostel sv. Petra a Pavla na Byšičkách. Cyklotrasa 50 km představovala sloučení obou kratších výletů.

Počty účastníků na jednotlivých trasách:
trasa počet účastníků
kočárková 4 km 19
7 km 147
14 km 63
20 km 48
30 km 9
celkem pěší 286
cyklotrasa 25 km 37
cyklotrasa 35 km 18
cyklotrasa 50 km 13
celkem cyklo 68
celkem 354

Do zhodnocení pochodu patří každoročně zjišťování nejmladších a nejstarších účastníků a ani letos tomu nebylo jinak.

Nejmladší účastníci:
Alexandr Ševčík ze Starých Smrkovic - 4 km
Amálie Stránská z Mlázovic - 7 km
Lucie Včelišová z Hořic - 7 km
Matěj Doroba z Ostroměře - 7 km
Samuel Plch z Ostroměře - 4 km
Nikola Seifertová z Cerekvice nad Bystřicí - 7 km
Stázička Baťová z Hořic - 7 km
Jakub Tomášek z Cerekvice nad Bystřicí - 7 km
Adéla Soukupová z Holovous - 4 km
Anna Grimová z Hradce Králové - 7 km
Michal Dobeš z Ostroměře - 7 km

Nejstarší účastníci:
Hana Němcová z Ostroměře - 7 km
Stanislav Vojtíšek z Ostroměře - 7 km
Jiří Jindříšek z Jablonce nad Nisou - 14 km
Vlasta Benešová z Nové Paky - 7 km
Zdeněk Hofman z Lázní Bělohrad - 14 km
Vladimír Franců z Jičína - 14 km
Josef Nevrlý z Nového Bydžova - 7 km
Emil Snítilý z Čelákovic - 14 km

Na startu obdržel každý účastník mapku s vyznačenou trasou, sušenku a překvapení letošního ročníku pochodu - reflexní samonavíjecí bezpečnostní pásek. V cíli byl pro každého připraven pamětní list s kresbou knihy a portrétem Eduarda Štorcha na připomenutí 60. výročí od spisovatelova úmrtí od místního malíře Antonína Teimera a pohlednici Ostroměře. Ústředí KČT zařadilo již osmým rokem naši akci do programu "Dvoustovka - 200", což představuje 200 vybraných akcí z celé České republiky, kdy účastníci podle počtu navštívených akcí sbírají různou úroveň odznaku Dvoustovka - 200.

Závěrem zbývá jen dodat, že akce se turistům a cyklistům líbila a přislíbili účast i příští rok.
V sobotu 20. května 2017 oslavíme již 42. ročník pochodu.
Přijďte, přijeďte, těšíme se na vás.    KČT Ostroměř