„Senior Holding by provedl rekonstrukci stávajících objektů, které propojí krčkem. EuCentrum by obě stavby zbouralo a vybudovalo nové objekty," vysvětluje k záměru starosta Jan Malý.

První návrh podala společnost SENIOR HOLDING s. r. o., která chce vybudovat domov pro seniory a domov pro péči o osoby s Alzheimerovou chorobou, a to ve dvou stávajících budovách bývalých kasáren včetně části přilehlých pozemků.

Společnost v současné době provozuje v ČR dva takové domovy a hodlá tuto síť dále rozšířit. V rámci podmínek nabídla odkup nemovitostí a jejich přebudování a provozování domova po minimálně pětadvacet let. 

Podle ní by domov mohl být otevřen už v roce 2019.
Ve stejném duchu se na město obrátila také mladoboleslavská společnost EUCentrum a.s., která žádá o odkup pozemků pro realizaci projektu bytového družstva seniorů. Cílovou skupinou jsou osoby starší 50 let a osoby bez ohledu na věk s vážným zdravotním hendikepem, pro které by bylo vybudováno adekvátní bydlení včetně zázemí a souvisejících doplňkových služeb.

Radní pověřili úřad zadáním znaleckých posudků pro případný prodej obou budov a dalším jednáním o podmínkách s oběma společnostmi.
„Záměr předložíme veřejnosti i zastupitelům 19. října na pracovním zasedání v Porotním sále, kde se budou firmy prezentovat," doplňuje starosta, který byl s místostarostou Petrem Hamáčkem obhlédnout stavbu pražského Senior Holdingu v Chrudimi.

„To je firma s dalšími dvěma společníky a je vidět, že jde o profesionály. Vyhodnotili jsme to jako strategickou investici, která má pro město Jičín dva obrovské bonusy, a to ve využití opuštěných budov, pak nabídkou nových míst pro seniory," dodává místostarosta Hamáček, podle kterého je druhý investor (EU centrum) znevýhodněn tím, že zatím nemá za sebou žádnou realizaci, což by mohlo hrát roli při rozhodování.

„Po prezentaci si vyžádáme posudky jednotlivých odborů, architekta a takto zpracovaný materiál předložíme zastupitelům," konstatuje starosta. „Záměr se nám líbí, uvítali jsme ho. Senior Holding si navíc sám Jičín vytipoval, oslovil nás a my jsme jim nabídli lokalitu kasáren. Ta se jim zamlouvá, ocenili i blízkost nemocnice, navíc do objektu by mohli docházet senioři z města, kteří tu nebudou trvale ubytováni," popisuje starosta další plusy stavby.