Příroda se pomalu ukládá k zimnímu spánku. Jinak tomu je ale s děním v nejvýchodnější obci Libereckého kraje, v Čisté u Horek. Během října proběhly tradiční očistné kůry složené ze sběrů odpadů, úklidu listí z veřejných ploch a hasiči uspořádali sbírku materiálu pro Diakonii Broumov. Do konce roku pak bude obec žít spíše kulturou, sportem nebo společenskými akcemi.

Už v pátek osmého listopadu pořádala kulturní komise obce zajímavou besedu s místní studentkou Martou Ulrychovou, která strávila několik měsíců v jihovýchodní Asii a o fotografie a své zážitky z Taiwanu se přišla podělit do zasedací místnosti obecního úřadu. Sobota, devátého listopadu, přinese do obce „Rovenské posvícení". Pro neznalé – sejdou se tu k oslavám náboženského svátku krajané, rumunští Češi z obce Roveň a okolí, kteří se vrátili do Čech. Ve dvě hodiny po poledni budou slavit v místním kostele mši svatou a pak následuje další program v sále sokolovny. Očekává se účast kolem stovky krajanů s rodinami.

Zvyky krajanů
„S žádostí umožnit konání této akce se na nás obrátil pan František Klepáček, který zde léta bydlel a má z Čisté manželku. Sám ale pochází z Rumunska. Rádi jsme mu vyšli vstříc a těšíme se na poznání jejich rodných obyčejů, které budou mši i další program provázet," přibližuje v Podkrkonoší zvláštní aktivitu Ladislav Jiřička, starosta Čisté.

Polovina listopadu patří sportu a kultuře. Druhou listopadovou sobotu ožije sál sokolovny florbalovým turnajem pořádaným obecní komisí pro sport a podpořený grantem Libereckého kraje. Hned druhý den, ve státní svátek, zavítají do sokolovny divadelní ochotníci z Dětenic, soubor Korálka starší. Uvedou humornou hru Jana Wericha Lakomá Barka. Představení začne v pět odpoledne.

Třetí listopadový víkend pak přinese rockovou benefici Rock for Church. Sokolovnou v Čisté u Horek večer v sobotu třiadvacátého listopadu zaduní muzika dolnokalenské kapely Megaděs, místního uskupení ČiPřiDO, a hlavním tahákem je tradičně speed metalová formace Rimortis. Akci pořádá obec s dobrovolníky a její výtěžek bude směřovat na výměnu dožilých oken na místním kostelíku sv. Prokopa.

„Díky této akci, kdy jsou vstupenky v předstihu prodávány i po čisteckých domácnostech, se podařilo v minulosti získat během let významnou podporu pro rekonstrukci věže a střechy na kostelíku či přispět na restaurování Božích muk u hřbitova. Jsme rádi, že je o akci zájem a děkuji dobrovolníkům, kteří se o její hladký průběh starají," komentuje rockový večer Jiřička.

Přelom listopadu a prosince přinese výroční valnou hromadu hasičského sboru a tradiční předvánoční posezení pro seniory spojené s programem i tancem. Do toho přijdou ještě hony myslivců a předvánoční akce pro děti i dospělé pořádané obcí, mateřským centrem a čisteckými hasiči.

Turnaje florbalu
V závěru roku mají tradiční místa v kalendáři blokovány turnaje v malém fotbálku dětí a turnaj mužů v nohejbalu. A ještě než přijde Silvestřík, proběhne v čistecké sokolovně dobročinná estráda. „Máme v obci moc šikovné lidi, kteří jsou ochotni obětovat svůj čas pro jiné. Snažíme se, aby jejich nápady našly u vedení obce podporu, případně i získat pro tyto aktivity dotační podporu z jiných zdrojů.

Občas se to podaří a pak je radost z povedené akce dvojnásobná. Hlavně je ale potřeba všem, kdo se snaží, poděkovat, protože bez takových 'tahounů' by to prostě nešlo," uzavírá nástin blížících se událostí čistecký starosta. ⋌(fal)