Zámek v Jičíně byl postaven po roce 1608, o dvanáct let později po výbuchu vyhořel a byl těžce poškozen. Za Albrechta z Valdštejna byl roku 1633 znovu vybudován v barokním stylu.

Veřejnost by nyní mohla nahlédnout do sklepení Valdštejnského sídla vchodem z arkádového nádvoří a do sklepení v domě čp. 2 u náměstí.

Na místech se již uskutečnily odborné prohlídky při kterých vyšlo najevo, že stavební úpravy pro bezpečné zpřístupnění by nebyly složité. Náklady na zprovoznění podzemí zatím nebyly vyčísleny.

S myšlenkou zpřístupnění tajemného podzemí přišla Renata Svobodová, členka komise cestovního ruchu a majitelka cestovní kanceláře společně s Miroslavem Kněbortem, (současným představitelem vévody Albrechta). Spolu by chtěli i podzemní místnosti provozovat. „Otevření nebude hned, ale určitě máme zájem zachovat co nejvíce autentičnost prostor, připomenout chceme i pohnutý osud Elišky Smiřické, ale vše ještě ovlivní vyjádření odborníků i vlhkost v podzemí,“ uvedla Renata Svobodová.

Vyklízení a úpravy prostor by mohly proběhnout v příštím roce, o rok později se počítá s instalováním expozic. „Počítáme s přiměřenou výzdobou, vzniknout by zde mohly i alchymistické dílny. Pokusíme se na projekt získat dotace,“ nastiňuje možnosti Alena Stillerová z odboru kultury města a pokračuje: „Součástí prohlídky by byla přednáška a doprovodný program. Zájemce provede podzemím osoba v dobovém kostýmu. To je podle Stillerové velice atraktivním lákadlem pro návštěvníky. Ukazují to zkušenosti měst, jako jsou Znojmo, Tábor nebo Plzeň.

NÁCHODSKÝ ZÁMEK

Renesanční zámek vznikl přestavbou hradu za Smiřických v 2. pol. 16. stol. Zámek je postupně rekonstruován a podzemní prostory tu zatím nejsou odkryty. Přístupné jsou jen dvě sklepní místnosti.

KUKS NA TRUTNOVSKU

Hospitál Kuks známý sochami Ctností a Neřestí či barokní lékárnou U Granátového jablka žádné podzemní chodby nemá.

Jičínský zámek je jednou z dominant městské památkové rezervace. Stojí v rohu náměstí, má 12 arkádových pilířů a průčelí ukončují původní nárožní arkýře. Sídlí v něm Regionální muzeum, galerie a základní umělecká škola. Původně zde stával jednopatrový pozdně gotický panský dům z 16. století o jednom křídle. Pozdně gotický Trčkovský palác je považován za předchůdce jičínského zámku. V letech 1607-1608 byl zámek přestavěn v renesančním duchu. Měl dvě patra, čtyři křídla a čtyři arkády podél obdélníkového nádvoří. Největší přestavbu uskutečnil Albrecht z Valdštejna, který nechal zámek barokně přestavět podle projektu architekta a stavitele Andrea Spezzy.