Asfaltová stezka široká místy až 3,5 metru také nabízí hezkou procházku třeba pro maminky s kočárkem. Celá akce přišla na 13,8 milionu korun.

„Nejdelší část začíná u domu sociálních služeb a pokračuje kolem lomu U Josefa, dále ke koupališti Dachova a je dlouhá více než dva kilometry,“ popsal starosta Hořic Ivan Doležal.

Nejkratší část stezky (174 metrů) vede od křižovatky U Josefa až k lomu. Další pak spojuje horní části ulice Maixnerovy s křižovatkou U Josefa, a to délkou 840 metrů. Původně byla plánována ještě poslední část, a to propojit koupaliště Dachova se silnicí vedoucí z Hořic na Jeníkov. Podle slov starosty se tak ale nestalo vzhledem k majetkoprávním vztahům.

Stavba přišla na téměř 14 milionů korun, z toho devět milionů poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Další 1,5 milionu Královéhradecký kraj, který příští rok přispěje městu ještě dvěma miliony. „Šlo o cestu do lomu U Josefa, koupaliště Dachova a místa uložení exponátů mezinárodního sochařského sympozia,“ dodal starosta.