O podporu požádaly také kraj, který na konci roku 2017 převzal nad projektem záštitu. Hořická radnice nyní uvítala rozhodnutí krajských radních, kteří dostavbu Masarykovy věže samostatnosti podpořili šesti miliony korun. Finanční injekci mají v pondělí schválit zastupitelé.

„Dostavba Masarykovy věže samostatnosti se stane symbolickým sepjetím první republiky s dnešní dobou a věřím, že z ní bude významný turistický cíl i nad rámec našeho regionu,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Projekt s odhadovanými náklady 15 milionů korun má mít vícezdrojové financování, na němž by se vedle kraje a města Hořice měla podílet i některá ministerstva.

„Čekáme na pondělní rozhodnutí zastupitelů, potom bychom chtěli v březnu vyhlásit veřejnou sbírku, oslovit firmy a o příspěvek požádat i obce v okolí,“ rozvijí taktický plán zafinancování dostavby, které zabránila II. světová válka, místostarosta Hořic Martin Pour.

Prvním krokem však bude osvěta. Radnice hodlá na městském webu vydat sérii článků o vzniku a historii stavby. Po stabilizaci situace na ministerstvech pak požádat o pomoc i stát.

„Záměr má velkou symboliku s ohledem na letošní výročí vzniku Československé republiky. Technické řešení dostavby plně respektuje původní návrh včetně použitých materiálů a technologií,“ dodává k projektu radní kraje Pavel Hečko.

Stavební práce jsou naplánovány na tři roky, věž má vyrůst do výšky 40 metrů v roce 2020. Na dostavbě se bude rovněž podílet i zdejší střední průmyslová škola sochařská a kamenická.

Odkaz významného hořického architekta Františka Blažka se tak naplní po téměř sto letech.

Masarykova věž se budovala v letech 1926 až 1937 a dosáhla výšky 25 metrů. Dostavbě věže do výšky 40 metrů zabránila válka.