A to za dvacet korun. Sraz je před městským muzeem, kde se dozvíte leccos o historii památek na náměstí i celých Hořic, dále zavítáte ke kostelu a procházkou do Smetanových sadů. „Cestou na vršek sv. Gotharda se opět dozvíte více o jednotlivých sochách i plastikách, určitě si vyslechnete příběhy o výrobě Hořických trubiček či třeba tradici motocyklových závodů.

Na vrchu Gothardu si prohlédnete starý hřbitov a hřbitovní portál, cestou zpět můžete nahlédnout do hořické synagogy, kde se dozvíte více o historii židovského osídlení v Hořicích,“ zve veřejnost Michaela Bělinová z hořického infocentra. Průvodce vyráží za každého počasí při počtu minimálně pěti osob, vstupenky si obstarejte v infocentru nebo muzeu nejdéle dvě hodiny před začátkem prohlídky.