„Museli jsme zabránit přístupu veřejnosti, proto jsme plochu ohraničili páskou a zákazy vstupu,“ informuje nás o opatřeních předseda organizace Jaroslav Štieber. Navíc všichni účastníci výlovu byli zaevidováni, akci dozorovala městská policie.

Před Šibeňákem rybáři slovili železnickou Valchu, odkud putovalo 130 metrických centů ryb na všechny sportovní rybníky, tedy Němeček, Kníže, Dvorce a Radim. Železnický rybník také vydal 19 metrických centů plevelné ryby plotice. Ta po dohodě s dvorskou zoo nakrmila zdejší vodní ptactvo.

„Valcha nám vydala kapra o váze 2,5 až 3 kilogramy, na Šibeňáku byla ryba menší, ale jsme spokojeni,“ tvrdí Jaroslav Štieber.

Rybáři měli dále naplánované výlovy Valdického rybníka (24.10) a Dolního Lochova (7.11). Reálný však bude pouze výlov jičíněveského rybníka, kde rybáři čekají na vyjádření dotčených orgánů.