Až do 18. dubna však platí úplný zákaz vstupu do lesů v katastrálních územích Březovice, Doubrava, Hořice v Podkrkonoší a Chlum u Hořic. „Důvodem jsou rozsáhlé škody po větrné kalamitě z 18. března,“ uvádí Jiří Kopáček, vedoucí místního odboru životního prostředí.

Na zákaz vstupu upozorňují i varovné cedule. Do uvedeného termínu bude probíhat vlastníky lesa či pověřenými osobami likvidace následků silného větru, který za sebou zanechal zlámané, nahnuté a vyvrácené stromy. Ty mohou bezprostředně ohrožovat život a zdraví náhodných návštěvníků.