Šest zastřešených nástupišť, odbavovací hala se zázemím pro cestující a jen krůček k přestupu z autobusu do vlaku. Tak takhle by už v příštích dvou letech mohl vypadat nový terminál, který by nahradil stávající autobusové „nádraží“.

To nemá vůbec konkrétní podobu. Řidiči již dlouhé roky využívají jako zastávky ulici J. E. Purkyně. Plán stavby, na němž radnice pracuje již od roku 2006, dostal nyní konečně jasné obrysy.

Původní návrh města však počítal s areálem téměř o polovinu větším. Autobusové nádraží tak prošlo mnoha změnami a konečná podoba je skromnější než prvotní plány. Ty počítaly s deseti nástupišti, třípodlažní odbavovací halou a kompletním zastřešením celého areálu. Stavba by tak odhadem přišla na 120 milionů korun.

„Původní návrh byl neúměrně rozsáhlý a nákladný. Město by nemělo šanci jej ufinancovat,“ poznamenal Bohuslav Zachař, vedoucí odboru investic města.
Současná podoba terminálu počítá se šesti nástupišti, která budou zastřešena, a s odbavovací budovou, avšak nikoliv třípatrovou, nýbrž pouze jednopodlažní. „Zredukování prostor se nijak nedotkne cestujících a pro ně chystaného komfortu. Toto opatření se týká vymezeného zázemí pro dopravce,“ uvedl Bohuslav Zachař.

Nový návrh počítá s náklady přes 50 milionů korun. Valnou část horentní sumy hodlá radnice získat z fondů Evropské unie.

„Žádost bychom rádi podali v rámci výzvy v červnu letošního roku. V těchto dnech je dokončován projekt pro územní řízení a dále budeme pokračovat ve zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení,“ upřesnil starosta Nového Bydžova Pavel Louda.

Terminál, který vyroste také na pozemcích, jež jsou stále ve vlastnictví Českých drah, by měl sloužit také jako přestupní místo mezi autobusovou a vlakovou dopravou.

„S Českými drahami nyní intenzivně jednáme o odkupu části jejich pozemků. Jde mimo jiné také o pozemky pod dvěma přístaničními kolejemi,“ objasnil situaci Bohuslav Zachař.
Avšak získat souhlas k odprodeji, je stále běh na dlouhou trať. „České dráhy v současné době připravují na základě dohody s městem prodej části svého pozemku v Novém Bydžově. Již jsou zpracovány potřebné dokumenty. K odprodeji bude následně nutné souhlasné stanovisko řídících orgánů společnosti,“ potvrdil Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení Českých drah. Pokud by do června nebylo možné odprodej uskutečnit, v úvahu přichází dlouhodobý pronájem, který by se do budoucna změnil v samotný prodej.

„Je to alternativa, abychom mohli vůbec požádat o dotaci,“ dodal Zachař. Se stavebními pracemi by město rádo začalo v polovině příštího roku. Terminál by měl být dokončen v roce 2011.