CHKO Český ráj
Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena jako první CHKO v naší republice v roce 1955. Hranice CHKO dnes prochází od obce Kyselov podél silnice Turnov – Jičín až k obci Ktová a okolo Oseku přes údolí Plakánku a Branžež k Valečovu. Za ním se stáčí na sever až k dálnici Mnichovo Hradiště – Turnov, u níž se za rybníkem Žabakor obrací k východu a přes Příhrazy vede opět k obci Kyselov u Turnova. Hlavním motivem pro vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český ráj se stala mimořádná členitost zemského povrchu s pískovcovými skalními městy. Správa CHKO je jednak úřadem, který na svěřeném území vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny. Rozhoduje o možnosti výstavby v CHKO, vyjadřuje se k hospodaření v lesích, stanovuje podmínky pro jakoukoliv činnost, která by mohla poškodit přírodní prostředí, vyhlašuje přírodní rezervace a památky ad.

Když jsem otevřela přibalené snímky, i mně bylo z pohledu na zdevastované údolí Plakánku, které je součástí Chráněné krajinné oblasti Českého ráje, smutno.

Jak jsme zjistili, lesy v lokalitě jsou majetkem rodiny Kinských dal Borgo, která je i vlastníkem nejzachovalejšího gotického hradu u nás. Tím je Kost.

Správce hradu Jan Macháček uvedl, že revitalizace okolních lesů probíhá po domluvě se správou Chráněné krajinné oblasti Český ráj. „Les je nutné udržovat. Těžba je nyní u konce a do druhého dubna bychom měli upravit rozježděnou cestu údolím. Dalším krokem revitalizace je částečné odbahnění rybníku Obora a obnova biotopů, což má zajistit CHKO," líčí Jan Macháček.

„S majiteli je uzavřena dlouhodobá smlouva, kácení probíhá v souladu s ní," uvedl k mýcení lesů Petr Kořínek z agentury ochrany přírody.

„O odbahnění rybníku Obora majitelé určitě uvažují. CHKO by mělo v rámci budování naučné stezky Plakánkem zřídit dřevěné lávky pro turisty," tvrdí zástupce vedoucího agentury Jan Višinský.

„Stížností na kácení lesa nám přišla spousta, ale údržba je nutností," omlouvá se veřejnosti Macháček. Zároveň zve všechny na 1. dubna, kdy se zdejší gotická památka otevře letos poprvé návštěvníkům.