Lesy v lokalitě jsou majetkem rodiny Kinských dal Borgo, poškození přírody pracovníci agentury zjistili při terénní pochůzce. Podle nich je těžba v rozporu s plánem péče o toto území.

„Liberecké pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR chce stanovit původce a míru zavinění," sdělila ještě před schůzkou mluvčí AOPK Karolína Šůlová.

Ochránci chtějí zjistit okolnosti těžebního zásahu, dokumentovat případné porušení právních předpisů a stanovit původce a míru zavinění včetně nápravy vzniklých škod a zprůchodnění turistické trasy. Jiří Mocek z turnovské agentury se schůzky zúčastnil a poskytl nám informace. Cesta údolím Plakánku je podle jeho vyjádření průchozí, nicméně majitelé pozemku musí ještě odstranit část dřevní hmoty. Na svém místě je i dřevěný můstek u potoka Klenice.

„Těžba dřeva se řeší ve správním řízení mezi ochránci přírody a těžební firmou," uvedl Jiří Mocek a pokračuje. „Je to komplikované. Musíme také rozhodnout, co bude dál s lokalitou v nivě potoka Klenice." Výsledek šetření má být znám v červnu.

Nicméně v brzké době se návštěvníci zajímavé lokality dočkají vybudování povalového chodníku. Po něm se projdou ještě v této sezóně.

PlakánekPřírodní rezervace s rozlohou asi 90 hektarů, se nachází nedaleko hradu Kost. Kaňonovité údolí říčky Klenice a přítoků obklopují skály s typickými společenstvy skalních měst, lesů a mokřadů.