Osada Ledkov, která je součástí města Kopidlna, se již dlouhé desítky let potýká s problémy souvisejícími s faktem, že do zdejších domácností nevede vodovod. Místní jsou odkázáni na svoje studny, i když i tento zdroj má svoje úskalí a limity. Vrty prokázaly, že podzemní vody v osadě také ubývá a na některých místech se vůbec nevyskytuje. „Voda navíc není pitná,“ doplňuje starostka Hana Masáková.

ZMĚNA PLÁNU

Radnice podala žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace v Královéhradeckém kraji. Provedení těchto změn má pomoci řešit problém v Ledkově, kde na zásobování pitnou vodou čekají desítky obyvatel již mnoho let. „Tlačíme na to, aby se k řešení přistoupilo co nejdřív. V současné době pracujeme na projektové dokumentaci,“ říká starostka.

Vodu k obyvatelům má dovést napojení na vodovodní řad v jižní části nedaleké obce Psinice. V těchto místech vyšly nejlepší výsledky tlakových zkoušek a nachází se zde ideální přípojný bod. Svoje služby by prokázala gravitace, čímž by se ušetřily náklady na výstavbu čerpaní stanice. „Vedení města Libáň, pod kterou Psinice patří, nám k záměru přivaděče vyslovilo povolení,“ informuje starostka.

Přes tři kilometry dlouhý nový přívodní řad je v současné době pomyslným čekatelem na vyjádření všech příslušných orgánů. „Žádost o dotaci můžeme podat až ve chvíli, kdy obdržíme kladné odpovědi na záležitosti týkající se změny v územním plánu,“ vysvětluje Masáková. Projekt rozvedení vodovodních trubek v samotné obci Ledkov je již hotový z minulých let, kdy se jednalo o možném připojení na vodovod v Kopidlně.