Kolik členů má spolek v současnosti, přibývají ve vašich řadách mladí lidé?
Spolek občanů a přátel města Jičína nemá, pokud jde o členy, žádnou úřední registraci. Jsme volným občanským sdružením na bázi patriotů a sympatizantů , spolek má podle stanov radu spolku, kterou tvoří uskupení patnácti osob,která se schází pravidelně jedenkrát měsíčně a z jednání rady spolku jsou vždy vypracovány písemné náměty a připomínky adresované radě města Jičína.

Upozorňujete na řadu problémů a nedostatků, které by měla většinou řešit jičínská radnice. Jak jste úspěšní, jak s vámi radnice spolupracuje, jak reaguje na vaše podněty?
Pokud jde o zpětnou vazbu, musím konstatovat, že minulé vedení radnice se našimi připomínkami zabývalo, a to rada, ale především místostarosta Petr Hamáček, který s námi byl v kontaktu a pravidelně nám na naše podněty dal potřebná vysvětlení. Současné vedení radnice, a to pan starosta Jan Malý, ihned po svém uvedení projevil též zájem o činnost našeho spolku a již převzal naše podněty s tím, že budou zařazeny na jednání rady města.

Co vnímáte v současné době jako nejzávažnější problém města?
Jako nejzávažnější problém současnosti v Jičíně vidíme absolutní nutnost komplexní rekonstrukce celého prostoru autobusového nádraží, a to ve formě jednak výstavby nových nástupišť na stávajícím místě, ale i vyřešení celého prostoru včetně likvidace původní čekárny Granátu, rozšíření parkovacích míst a rekonstrukci vozovek včetně napojení na Nové Město,tedy výstavbu mostu a komunikace vedle bývalé Edeky a tím zajištění napojení a zlepšení přístupu do centra občanům, žijícím na sídlištích v lokalitě ulice Přátelství. V žádném případě nesouhlasíme s přemístěním nádraží jinam a s výstavbou bytových domů v tomto záplavovém území.

Na co se spolek zaměří v letošním roce?
Spolek bude v letošním roce usilovat o obnovu a realizaci plánované rekonstrukce Městského informačního centra v původních nádherných prostorách, tak aby opět nedošlo k tomu, že celou turistickou sezonu bude jedinečný prostor přízemí zámku uzavřen a turisté budou hledat MIC v koutech nádvoří.Současně v duchu zachování historické materie bude spolek usilovat o obnovu nátěru a opravu střechy Valdické brány, jejíž typický červený nátěr naší věži chybí.Též budeme s podporou velmi široké občanské veřejnosti usilovat o navrácení bití čtvrtí na bráně do původního historického stavu.