S názorem pana Matějky, že se nesnižují provozní výdaje města, zásadně nesouhlasím. Provozní výdaje města se každoročně snižují – od roku 2011 klesly o 17 milionů korun. Co se týká městského úřadu, došlo zde také k úsporným opatřením. Oproti loňsku se na platech a tudíž i pojistném ušetřilo 400 000 Kč. Nemyslím si ale, že snížení počtu zaměstnanců, jak navrhuje pan Matějka, prospěje ke zlepšení služeb občanům. Na některých odborech již zaměstnanci chybí, občané musejí déle čekat na vyřizování svých žádostí a trávit svůj čas zbytečně na úřadě. Pokud to vezmeme do důsledku, tak právě tímto čekáním mnoho lidí ztrácí možnost věnovat se své práci a vydělávat peníze, ze kterých následně i městu odvádějí daně.

Provozní výdaje na chod městského úřadu se v rozpočtu přeskupily, což vyplynulo z přesunu úředníků z Havlíčkovy ulice do Arisu a počítalo se s tím při skladbě rozpočtu na konci roku 2012. Přesunem úředníků do celkem dvou budov se logicky ušetří na provozu energií – město nebude platit provoz za poloprázdný Aris a od léta 2013 ani v Havlíčkově ulici. Výdaje na městský úřad vzrostly v podobě investic do budovy Aris, stěhování úředníků a pořízení potřebných zařízení v budově – informační tabule, nábytek. Jedná se ale o jednorázové letošní investice a provozní výdaje spojené se stěhováním. Navýšení rozpočtu úřadu je také v kapitole hardware/software, protože někteří úředníci mají zastaralé počítače, které svou výkonností brání v jejich práci. To má za následek pomalejší zpracování žádostí a odráží se ve službách občanům.

Obecně se městu daří snižovat provozní náklady například na energie – letos jsme ušetřili na elektrické energii 600 tisíc korun a v roce 2014 ušetříme oproti loňsku celý 1 milion. Nákupem plynu na červenec 2013 – prosinec 2014 ušetříme zhruba 2 miliony, k čemuž je nutno připočíst i 21 % za nezaplacené DPH. Uplatňujeme také směrnici o veřejných zakázkách, kdy zakázky soutěžíme zásadně na cenu, což také přináší nemalé úspory.

Argumentace, že rozpočet městského úřadu pojídá třetinu rozpočtu města, vychází z letošní výjimečné situace, kdy město adaptuje prostory Arisu, k čemuž je vázáno rozhodnutím vlády České republiky o poskytnutí dotace městu. Investice dosahuje výše 25 milionů. ⋌Petr Hamáček, místostarosta Jičína