Tady se počítá s celkovými náklady 1,5 milionu korun. Dofinancovala by je Nadace ČEZ v rámci programu Oranžová hřiště. Jičínští předložili žádost správní radě a nyní čekají na rozhodnutí.

„Hřiště budou využívat děti ze základních a středních škol při hodinách tělesné výchovy a sportovci z řad veřejnosti včetně sportovců hendikepovaných. Bude bezbariérové," uvádí radní Ladislav Brykner ve znění žádosti o příspěvek.

Město má peníze k dispozici díky zůstatku v rozpočtu z roku 2012. Po odečtu režijních nákladů, financování úvěrů atd. Jičínu zbyla částka 10 791 600 korun. Bude rozdělena do menších investičních akcí, jako jsou úpravy prostor pro K-Klub a podobně.