„Po dvou měsících zkušebního provozu můžeme konstatovat, že účinnost nového zařízení je velmi dobrá a dochází k prakticky kompletnímu záchytu pesticidních látek. Občané obce Pamětník mohou bez jakýchkoliv omezení pitnou vodu užívat,“ uvedla mluvčí vodárenské společnosti Královéhradecká provozní Veronika Bergrová.

Jak to funguje? Voda se filtruje přes aktivní uhlí s následnou automatickou chlorací. Toto zařízení bylo na zdroji umístěno v lednu.

Potíže s kvalitou vody z tohoto zdroje ohlásily vodárny v prosinci, kdy koncentrace pesticidu hexazinon v tamějším vodovodu přesáhly limit. Ani přesto nepředstavoval hexazinon ve vodě pro lidi riziko. Vyplynulo to z hodnocení zdravotních rizik vypracovaných specialistou na zdravotní problematiku pesticidů.
I přes výše zmíněný uspokojivý stav připravuje Královéhradecká provozní ve spolupráci s vlastníkem infrastruktury, jímž jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, napojení vodovodu Pamětník na chlumecký veřejný vodovod. To by znamenalo položení potrubí v délce 1300 metrů. Podle Veroniky Bergrové zařadily hradecké Vodovody a kanalizace na návrh Královéhradecké provozní tuto akci do plánu investic pro letošní rok. „V současnosti se vypracovává projekt. Stavební práce by mohly být zahájeny na podzim,“ dodala. (čer)