Tím by se zvýšila bezpečnost chodců alespoň po levé straně směrem k obci Trotinka. „V současné době musí občané části obce Horka chodit po okraji vozovky. A to i maminky s kočárky. Je to velice nebezpečné vzhledem k narůstající dopravě, zejména pak nákladních vozidel,“ vysvětluje starosta Miroslav Nosek. Uvádí dvě možnosti řešení. Chodník vybuduje vlastník pozemku, tedy Královéhradecký kraj. Druhá varianta spočívá v bezúplatném převedení části pozemku na město Miletín, které zde následně zrealizuje stavební práce. „Obecně nebývá problém v převedení pozemků na města či obce. Záležitosti se budeme věnovat. Osobně o tom budu jednat se starostou Noskem přímo v Miletíně,“ říká Martin Červíček, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.