„Jeden dům, tzv. na půli cesty, bude azylový a ve druhém, kterému říkáme startovací, budou nájemní byty pro mladé. Jsme ve fázi projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí,“ uvedl tajemník MěÚ Peter Bareš.

Vznikne třicet nájemních bytů pro mladé rodiny a dvacet bytů azylových. „Něco mezi nájemním bydlením a ubytovnou v Čejkovicích. Předpokládáme, že bychom v letošním roce mohli mít stavební povolení, a pak bude záležet na tom, zda zastupitelstvo schválí peníze,“ dodal tajemník.

„Zatím nevíme, jaká částka bude třeba, zda se nám podaří získat alespoň nějakou dotaci, ale je navrženo uhradit stavbu z příjmů získaných z privatizace bytového fondu. Kromě dalších projektů, kterých je asi dvanáct, je výnos rozdělen na dvě oblasti, tou první je školství. Z druhé oblasti: je to například zastřešení zimního stadionu, oprava koupaliště Kníže, rekonstrukce zámecké zahrady. Doufám, že se podaří norské fondy dotáhnout do konce, a pak půjde o podíl na dotaci rekonstrukce jezuitské koleje a úpravy domů ve Vrchlického ulici 823, 824,“ doplnil starosta Martin Puš.