Vodní plocha je poslední roky zarostlá žabincem a tudíž do ní vstoupí jen odvážlivci, v zimě otužilci. Zda v ní v létě smočí vodomilové svá utrmácená těla závisí více než na majitelích lokality na množství vodních srážek.

Vladimír Tekverk, správce ojedinělého komplexu přiznal, že milovníky vodních radovánek asi nepotěší. S vyčištěním nádrže se sice počítá, ale letos k tomu rozhodně nedojde. Nejdříve je totiž nutné zatrubnit přítok do bazénu.

„Vloni na podzim jsme nově zatrubnili zhruba sto metrů přítoku Žehrovky pod parkovištěm a opravili kanalizační síť pod povrchem, na podzim chceme obnovit přítok přímo u Pelíšku," vysvětluje Tekverk a přiznává, že Jičíňáci ho často bombardují dotazy ohledně vyčištění koupaliště. Překvapil nás také zjištěním, že voda přitékající do Pelíšku je pitná.

„Neštěstí je v tom, že je jí málo," povzdechl si. Přítok zprava, který z části napájel Pelíšek, je bez vody. „Vypijou ji vzrostlé smrky po cestě," zdůvodňuje vyschnutí koryta potůčku, za kterým stojí i loňské abnormální sucho.

„Obáváme se, že prožíváme období sucha, kdy vysychají prameny a jsou devastovány spodní vody. Jsme rádi, že funguje alespoň hlavní pramen, který není závislý na výkyvech počasí," konstatuje Tekverk.

Podzimní zásah

Majitelé Prachovských skal nechali v roce 2014 opravit výpusť zařízení Pelíšku, na podzim letošního roku chtějí přistoupit k opravě hlavního napájecího zdroje.

„Trubky jsou staré už nejméně osmdesát let, jsou rozpadlé a voda teče podél nich. Tím se do koupaliště zanáší písek a bláto. Přítok vede pod vstupními schody, které jsou zcela podemleté vodou. Takže nás čeká rozbourání schodiště a zatrubnění vodoteče. Je to nepříznivý stav, který se líbí jedině tak čolkům," míní Tekverk.

Dalším problémem, který sužuje vodní plochu, je nadměrný výskyt žabince. „Místní se nám nabízejí, že z loďky pomocí sítí žabinec odstraní, ale dokud nevyčistíme přítok, nemá to smysl," pokračuje Vladimír Tekverk, kterého samotného překvapilo, že pod zeleným kobercem je voda v betonovém bazénu čistá.

Odstranění usazeného segmentu ze dna je pak plánováno až na příští rok. „Při čištění počítáme s využitím techniky, objem sedimentu bude asi obrovský," domnívá se správce. K letošní sezoně uvedl, že žádné velké změny tu prý příchozí nečekají.

„Každý, kdo vstoupí do skal u Turistické chaty zaplatí na vstupném o deset korun více než vloni, naopak použití toalet je od letošního roku zdarma," říká k jediným změnám ve svém „revíru". Ještě nás upozorňuje, že hlavní turistické trasy budou osazeny novými směrovníky. Návštěvníky žádá, aby si ve skalách hlídali své pejsky a nenechali je tu volně pobíhat.