Klece se tři sta dvaceti králíky, sto třiceti kusy drůbeže a sedmdesátkou holubů, což byl další rekord Májové výstavy, zcela zaplnily chovatelský areál. Pořadatelé museli dokonce týden před výstavou přidávat klece pro králíky, ale i pro drůbež a holuby.

Slušná prezence

Osmašedesát vystavovatelů, kteří se zde chlubili svým ušlechtilým chovatelským úsilím, sem přijela se svými exempláři nejen z Novopacka, ale i ze širokého okolí. Dopoledne druhý výstavní den bylo již přes padesát klecí pro králíky opuštěných a ze jmenovek označených poznámkou prodané bylo patrné, že vystavovaní ušáci našli nového chovatele.

Chovné exempláře, jejichž ceny se pohybovaly mezi 300 – 400 Kč si odvezli chovatelé po celém regionu. „Do dnešní výstavy vložili naši členové přibližně 1000 hodin své dobrovolné práce. Je v tom zahrnuto urovnání terénu, instalování, ale také zhotovení nových klecí, přihlášky chovatelů, plakáty, krmení, zajištění čestných cen, vydání katalogu, oceňovacích lístků a další činnosti," svěřil se za organizátory Pavel Tůma.

Vyzdvihl i další aktivity místních chovatelů: „Mám zde již přihlášky padesáti našich chovatelů králíků na výstavu v Lomnici nad Popelkou. Těší mě zvětšený zájem našich čtyř mladých chovatelů, z nichž je nejvíc aktivní Pavel Plecháč, který se zúčastnil několika výstav".

Na loučce vedle areálu si prohlídku zvířat zpestřily děti projížďkou na koních, o kterou byl značný zájem. Nechyběla ani nabídka květin, přítomní měli možnost si vybrat z rozmanitých druhů rostlin.

V prvém patře zděné budovy se ozývalo okrasné ptactvo, zajímavostí byla expozice včelařů. V přízemí budovy byla i prodejna knih a v plné permanenci restaurace, kde si návštěvníci pochutnávali na výborném jídle.

Porota posuzovatelů králíků udělila poháry Josefu Šrytrovi z Radimovic za kolekci čtyř králíků Vídeňského modrého, Václavu Jirouskovi z Rychnova u Jablonce nad Nisou za samici Činčily malé a Ireně Mazánkové ze Želech, která si zopakovala svoje loňské prvenství, tentokráte za nejlepšího samce Stříbřitého havranovitého.

Čestné ceny

Porotci byli s kvalitou chovu vystavovaných králíků, ale i drůbeže a holubů, velice spokojeni a proto udělili celkem dvacet čestných cen králíků. Expozici drůbeže ocenili deseti čestnými cenami, kde získal dvojnásobné ocenění Ivan Matějka z Jičína za Wyandotku zdrobnělou losovou a Wyandotku zdrobnělou žlutou kolumbie. Dvakrát oceněna byla i Zuzana Heger z Nevrátic, která si rovněž zopakovala loňskou cenu, tentokráte za Bojovnici indickou zdrobnělou jubilejní a Kočinku černou zdrobnělou. Čestnými cenami byly rovněž odměněni tři chovatelé holubů.

„Díky všem našim členům, kteří se všichni zapojili do práce s touto výstavou a samozřejmě velké díky všem sponzorům, bez kterých bychom nemohli takovou zdařilou výstavu uspořádat. Lze jen politovat, že páteční pěkné počasí nevydrželo i v sobotu," posteskl si za pořadatele Pavel Tůma.  

Míla Pour