V současné době totiž na budově probíhá kompletní výměna oken. „Hotové jsou už dvě etapy v hodnotě více než jednoho milionu korun. Akce byla zahájena v roce 2014, a protože škola měla a dosud má status běžné budovy, byla nám všemi dotčenými úřady včetně památkářů schválena výměna původních oken za dřevěná eurookna. Povolena byla i změna jejich barvy – z původní světle zelené na tmavě hnědou," popsala starostka Hana Štěrbová. V první etapě byla s využitím osmdesátiprocentní dotace z Místní akční skupiny Brána do Českého ráje opravena okna tříd na jižní straně školy, v loňském roce došlo na výměnu části oken v čele budovy směrem k centru městečka.

V případě, že by byla škola prohlášena kulturní památkou, by už ale pokračování „akce okna" ve stejném duchu nebylo možné. „Pověřená památkářka nám vysvětlila, že zbylá okna by bylo nutné repasovat nebo vyrobit jejich materiálové kopie. Také barva by musela zůstat zachována v původním světlezeleném odstínu," přiblížila starostka.

Hlavním tématem diskuse středečního zasedání peckovského zastupitelstva tedy bylo, zda zachovat okna v jednotné barvě a ponechat školu v režimu běžné budovy, nebo ji nechat prohlásit kulturní památkou a pak mít okna barevně namíchaná – část zelených a část hnědých. Rozhodování komplikovalo i vědomí, že v případě kulturních památek, na rozdíl od běžných staveb, má obec možnost pravidelně žádat o dotaci z Programu regenerace. U školní budovy se například po dokončení výměny oken uvažuje o nové fasádě. Přesto se zastupitelé nakonec shodli, že výměnu oken dokončí podle původního plánu. Zároveň schválili uzavření smlouvy o realizaci další etapy akce s dodavatelskou firmou Window Holding. Během prázdnin má být letos vyměněno dalších devatenáct oken. Investici ve výši necelých 562 tisíc korun uhradí obec ze svého rozpočtu. Ohledně fasády doufá, že se podaří získat potřebné prostředky z jiných dotačních titulů.

Pecka jako městská památková zóna letos na opravy svých památek získala poměrně nízkou částku 435 tisíc korun. Z toho 410 tisíc půjde na dokončení opravy vzácné kamenné křížové cesty od Jana Josefa Lederera u kostela sv. Bartoloměje. Symbolickou částkou 29 tisíc přispěje na restaurování místní farnost. Na další etapu oprav historického zdiva na zdejší dominantě, hradu Pecka, bylo pro letošní rok vyčleněno pouze pětadvacet tisíc korun s tím, že dalších třicet tisíc přidá obec ze svého rozpočtu.