Prioritami byly domov důchodců, regenerace sídliště a příprava podmínek pro rekonstrukci ZŠ v Husitské ulici, kde se kromě dokončení projektové dokumentace podařilo komplexně opravit střechu hlavního učebního pavilonu a provést demolici tělocvičny. „Rád bych poděkoval občanům za jejich trpělivost při mnohdy v průběhu staveb ztížených podmínkách, a dále všem, kteří se na společném díle ve prospěch města podíleli,“ vzkazuje starosta.

Areál dvora

Libáňští letos vložili prostředky do nákupu a rekonstrukce areálu Technických služeb a sběrného dvora, což je stálo 820 tisíc korun. Plynofikace základní školy si vyžádala 1,8 mil., zdravotnického střediska 230 a kulturního domu 265 tisíc korun. Za 230 tisíc opravili střechu kaple na hřbitově, za 135 tisíc zrekonstruovali část komunikace v Dukelské ulici.

Veřejné osvětlení ulic Na Tržišti a Sportovní bylo za 170 tisíc korun, oprava mlýnského náhonu v Psinicích sto tisíc. Za 55 tisíc korun vytvořili pracoviště a kontaktní místo CZECH POINT. Na téměř půl milionu přišla projektová dokumentace pro realizaci vodovodu pro obce Kozodírky a Křešice.

Generální oprava

Ve Vysokém Veselí investovala radnice následující finanční částky: 2 mil. 400 tis. stála generální oprava Šimerkovy ulice a Václavského náměstí včetně chodníků, nové dětské hřiště bylo vybudováno za 400 tisíc, oprava vinárny si vyžádala půl milionu.

Dokončení celkové opravy veřejného osvětlení přišlo na 220 tisíc korun. I přes investici do plynového vytápění 500 tis. korun muselo město vrátit část dotace SFŽP ČR, určenou na plynofikaci, ve výši 574 tisíc korun. Největší prestižní záležitostí samosprávy v letošním roce bylo povýšení na město.

Pecka vzrůstá

Pozvedla se i obec Pecka, která je nyní nazývána městysem. V roce 2007 vložila 5 milionů do zhotovení inženýrských sítí v lokalitě u Tiby pro 16 rodinných domků, dva miliony přidala ke státní dotaci 3,2 mil. Kč a dokončila moderní hasičskou zbrojnici. Veřejné osvětlení ve Vidonicích stálo 350 tisíc korun a prodloužení vodovodního řadu k Hornímu Javoří přišlo na 1,5 mil. korun. Pokračovala III. etapa opravy kostela sv. Bartoloměje za 1,2 mil. korun.


„Město Sobotka v roce 2007 dokončilo opravu fasády č.p. 5 - staré radnice na náměstí, podařilo se stihnout hlavní práce na domě společenských funkcí , který je součástí domu s pečovatelskou službou. Stavba bude zkolaudována v květnu roku 2008,“ uvedl starosta Stanislav Tlášek.