Je součástí projektu Čistá Cidlina, jehož cílem je vybudování čistíren odpadních vod a kanalizace v Jičíně, Lázních Bělohrad, Miletíně, na Pecce, v Libáni a Ostroměři.

Investorem je Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín, generálním dodavatelem firma Geosan Group a.s. Celkový objem investice je téměř 25 milionů eur (necelých 660 milionů korun). Náklady budou hrazeny z dotace EU (11,136 mil. eur), z půjčky SFŽP (0,8 mil. eur) a VOS Jičín vloží do projektu 13 milionů eur.

Dodavatelem prací na Pecce bude firma PSV Praha. Harmonogram budování obdrží radnice v příštím týdnu. Odkanalizována bude kompletně celá Pecka, v lokalitě u Tiby pak bude postavena čistírna odpadních vod. Investor přislíbil ukončení akce do závěru roku. Průjezd městysem nebude výrazně omezen.

„Naštěstí se u nás uskuteční jen tradiční pouť, Harantovské slavnosti historického zpěvu budou až v příštím roce, takže rozkopané ulice žádný program nenaruší, jen turisté budou částečně omezeni,“ říká starostka Hana Štěrbová.

Pecka není na projektu finančně vázána, podílet se bude na hrazení přípojek k objektům, které jsou v jejím majetku. Částka zatím není specifikována. Občané si pak zaplatí jednotlivá připojení k domácnostem.

První informační schůzka se uskutečnila i v Libáni, kde již předali staveniště firmě Stavoka a dnes mají obdržet harmonogram prací. „V úterý proběhne koordinační schůzka, ve středu budeme o akci jednat na zastupitelstvu. Termín dokončení díla je 31. prosinec roku 2009,“ uvádí libáňský starosta Petr Soukup.