„Dojde k výměně části balustrády, navíc je rozebrána část madel, kuželky, odvezena byla socha Jana Nepomuckého. „Sloup a balustráda jsou ve špatném stavu, byl použit nekvalitní kámen, některé tmely vypadaly. Při revizi jsme zjistili i praskliny,“ popisuje Renata Poláková stav části památky, jejíž vznik se datuje do roku 1720. Autorem je kameník F. Petrš.

Na vrcholu sloupu je umístěna socha Panny Marie. V nadzemní části a balustrády je sloup obklopen sochami svatých Josefa, Barbory, Jana Nepomuckého, Šebestiána, Víta, Kateřiny, Václava a Floriána. Sloup prošel několika opravami, a to v letech 1772, 1821 a v prvním desetiletí 21. století. Více na webu.