Představenstvo má nového předsedu, kterým se stal zástupce největšího akcionáře, města Jičína, Jan Malý. Nahradil tak starostu města Lázně Bělohrad Pavla Šubra. V dozorčí radě skončil za Jičín mandát Miloši Starému, kterého nahradil Miroslav Kodydek, a za Starou Paku Věře Hlostové, kterou nahradil Josef Dlabola.

Valná hromada společnosti, která se konala koncem června, volila mj. členy představenstva a dozorčí rady. Dlouhodobému členovi a předsedovi představenstva Pavlu Šubrovi totiž končil k 22. červnu 2016 mandát. Představenstvo tak akcionářům navrhlo za jeho člena zvolit opětovně Šubra, což akcionáři svými hlasy podpořili. Začátkem července pak představenstvo společnosti na svém zasedání volilo nového předsedu, kterým se stal Jan Malý z Jičína.

Ten byl za člena představenstva zvolen vloni v červnu a už tehdy byl osloven, zda by se jako zástupce největšího akcionáře neujal role předsedy.
„Tenkrát jsem nabídku odmítl. Mé důvody byly prosté, chtěl jsem se nejdříve v problematice dostatečně zorientovat," uvedl.   Magdaléna Doležalová