Včera se uskutečnila vernisáž. Zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu tu zvláštní chvíli věnovali třem osobnostem. Miluše Hakenová, Vilém Hofman a Jiří Liška obdrželi medaile za dlouhodobé zásluhy k dobru bojovníků za svobodu.

Nejzajímavější částí slavnostního zahájení byla připomínka, jak vypadaly poslední válečné dny v Jičíně. Přednáška o revolučním dění v jičínských ulicích a obavách z nacistické pomsty vzbudila takový ohlas, že za rok bude pravděpodobně v knihovně instalována fotografická výstava na toto téma.

Oddaný vlastenec Otakar Hrubý

Hlavní část programu ale pochopitelně patřila slavnému československému letci. Otakar Hrubý se narodil 1. 11. 1913 v Nové Pace, kde vloni, v roce 100. výročí jeho narození, proběhla připomínka jeho působení. Součástí oslav byla i výstava, která je nyní instalována v Jičíně. Představí zejména fotografický materiál z dětství, mládí, z doby působení v cizinecké legii, z bojů i z návratu do Československa a z událostí po únoru 1948.

Svoji odvahu a oddanost ukázal Otakar Hrubý například jako pilot královského letectva v bitvě o Británii v roce 1940. Jeho cesta sem však nebyla snadná, i ona sama byla hrdinstvím. Absolvoval vojenskou leteckou akademii a pilotní školu v Prostějově jako stíhací pilot. Odmítl se smířit s událostmi v naší zemi a tak z Protektorátu unikl do Polska a odtud do Francie a Alžíru. Vstoupil do cizinecké legie, byl zařazen do francouzského letectva, pak pokračoval v bojích v Tunisu.

Poté přešel do Británie a zde sloužil u 111. britské letecké perutě. Jako bitevní letec absolvoval 218 náletů nad tehdy nepřátelská území Francie, Belgie, Holandska a Německa. Doprovázel letecky proslulé lodní konvoje v severním moři. Přežil dvě těžké letecké havárie. Původně byl zařazený do Britského královského letectva jako seržant, ale ke konci války dosáhl hodnosti Squadron Leader (velitel letky). Vedle řady vyznamenání mu bylo uděleno jedno z nejvyšších, Distinguished Flying Cross – záslužný kříž leteckých důstojníků, který mu připnul anglický král Jiří VI.

Do vlasti se vrátil 26. září 1945. V roce 1949 byl jako kapitán letectva propuštěn a degradován. V letech 1950 – 1951 byl vězněn v táboře nucených prací v Mírově. Po propuštění mu byla dovolena pouze manuální práce. Po listopadu 1989 byl povýšen do hodnosti plukovníka letectva a převzal nově založený řád M. R. Štefánika.

V létě 1990 navštívil Otakar Hrubý dvakrát Londýn u příležitosti padesátého výročí vítězné Bitvy o Anglii jako člen nejexkluzivnějšího klubu světa – Sdružení účastníků Bitvy o Británii. Jako jediný ze všech přítomných veteránů byl osloven královnou matkou.
Otakar Hrubý je osobnost, která zaslouží, abychom ji připomínali.   (jir, jb)