Každý nový soused vzbuzuje u starousedlíků zvědavost a ani my nebyli výjimkou. Na faře se nám dostalo vlídného přijetí, hezky jsme si popovídali a ledacos zajímavého se dověděli.

P. Janák, pochází z Červeného Kostelce:
„Knězem jsem chtěl být už na základní škole, ministranta jsem dělal od 2. třídy," vypráví. Na střední školu odešel do Hradce Králové, kde studoval na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína. Dál už jeho cesta ke kněžství tak přímočará nebyla.

Po maturitě sice nastoupil v Litoměřicích do nultého ročníku Teologického konviktu, kde se připravovali kandidáti na studium kněžství. Ale stalo se, co se obvykle mladým mužům v tomto věku stává.

„Zamiloval jsem se a místo na teologickou fakultu zamířil na civilní službu," pokračuje P. Janák. (pozn.: civilní služba byla alternativou k povinné vojenské službě ještě před jejím úplným zrušením). Tuto službu, která trvala půldruhého roku, vykonával na faře v Novém Městě nad Metují a zůstal tu další půlrok.

ROZHODNUTÍ

„Na Dušičky roku 1999 jsem odjel do Říma, kde jsem žil v malé mezinárodní komunitě Casa Balthasar. Sem člověk na čas přijde, aby zjistil, co po něm Pán Bůh v životě chce, hledá své povolání," říká hořický farář, který v Římě strávil dva roky studiem a modlitbou

„Teprve tady se spojila touha po kněžské cestě a Boží povolání. Člověk odpovídá na Boží volání, pozvání a musí se rozhodnout, zda ho přijme a dá se k dispozici Bohu," vysvětluje pater Janák v pevné víře, že bez Božího požehnání sebeurputnější snaha nefunguje.

Následujících pět let strávil studiem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po jáhenském svěcení působil rok v Pardubicích a knězem byl vysvěcen v roce 2007. Poté se stal na čtyři roky kaplanem ve Skutči. Samostatnou kněžskou dráhu nastoupil jako farář v Holicích. Žil tu pět let a jak sám říká, „bylo to zatím mé nejdelší působení."

„Za tu dobu si člověk vytvoří vztah k lidem, přilne k prostředí. Určitě není lehké vše najednou opustit, kněží jsou však na takové situace připraveni. Svá působiště si nevybírají, jsou na ně posláni

„A je to tak dobře. Kdybych si vybíral místo sám, těžko bych mohl říci, že jsem tu z Boží vůle," říká kněz.
A tak od srpna vyměnil Holice za Hořice. Na první pohled se liší jen jedním písmenem, ale tak jednoduché to nejspíš nebude.

NOVÉ PŮSOBIŠTĚ

„V hořické farnosti je určitě zajímavé, že tu mí předchůdci strávili nebývale dlouhou dobu. Ti nejstarší farníci pamatují patera Plotěného, další generace P. Sedláka a ti mladší se potkávali už jen s P. Depou," sděluje první dojmy nový farář, který se postupně seznamuje s farníky, kostelem, farou i městem.

„Kostel je opravdu krásný, také fara je pěkná a má velikou zahradu, věřím, že se stane místem, kam budou rádi a často přicházet jak lidé věřící, tak při různých příležitostech vlastně kdokoli. Je mým přáním, aby dveře na faru byly otevřené pro všechny obyvatele Hořic a okolí," plánuje P. Janák.

Během krátké doby jeho působení již byla jmenována nová ekonomická rada farnosti, která se rozhodla jako první úkol vyřešit novou elektroinstalaci v kostele a vylepšit osvětlení a ozvučení. V současné době farníci volí členy pastorační rady. Ta bude fungovat od druhé poloviny listopadu a jejím úkolem je spolupracovat s farářem na organizaci života farnosti tak, aby se stávala společenstvím živé víry. Novinkou je i posunutí času nedělní bohoslužby z 8. na 9. hodinu, aby více vyhovovala nejen rodinám s dětmi, ale i dospělým a seniorům. Více využíván bude i hlavní vchod do kostela.

Krom Hořic vykonává farář duchovní správu také v Sobčicích, Lískovicích, Milovicích, Jeřicích a Ostroměři. Dochází do Invalidovny, nemocnice i domova seniorů. Doufá, že se mu bude dobře spolupracovat s městem. Představen byl na zasedání zastupitelstva, měl již příležitost hovořit se starostou Alešem Svobodou, nabídl účast a spolupráci při rozsvícení vánočního stromu, těší se na adventní koncerty v kostele. S městem a jeho dějinami ho seznámí ti nejpovolanější, manželé Tomíčkovi, vystudovaní historici.

Nás ovšem zajímal i soukromý život kněze, jeho koníčky, zájmy. A hned nás čekalo překvapení.
„Rád vařím," prohlásil stručně P. Janák, což je pro faráře určitě velká výhoda. Také rád chodí, jezdí na kole a hraje deskové stolní hry. Má jich dost, a tak plánuje přes zimu uspořádat na faře hrací odpoledne pro děti. Baví ho i fantasy literatura, třeba Pán prstenů, Letopisy Narnie, které jsou inspirovány křesťanstvím.

Sport sleduje převážně v televizi, ale na biatlon, jehož je velkým fanouškem, zajíždí pravidelně do Nového Města na Moravě. A protože mistrovství světa v tomto sportu bude v Rakousku, splní si snad i přání být přítomen tomuto vrcholnému sportovnímu klání.

„Jsem knězem opravdu rád," říká v závěru našeho setkání nový hořický farář P. Filip Janák. A nám nezbývá, než mu popřát, aby se mu u nás líbilo a dařilo.    Jindra Váchová