Rada města už schválila smlouvu se společností Purum s.r.o, která nabídla nejnižší cenu 307 tisíc na úpravu plochy mezi koupalištěm a zahrádkami. Na pozemku o velikosti zhruba 1 300 metrů čtverečních bude vytvořena nová vrstva z cihelného recyklátu a štěrkodrti vhodná pro odstavení automobilů.

„Původní povrch nebyl vhodný, protože terén byl podmáčený a docházelo zde k častému uvíznutí aut. Nová parkovací místa vzniknou nejpozději do konce září," informovala Deník tisková mluvčí radnice Magdaléna Doležalová.

Investiční odbor města vyzval k předložení cenové nabídky dvě společnosti, které nyní provádějí stavební práce na akcích města a mají potřebný materiál k dispozici. Nejnižší nabídku učinila společnost Purum s.r.o., druhá skončila firma Strabag. ⋌ (md)