Zakázka je označována jako rekonstrukce komunikací v bloku okolo Arisu. Jedná se v podstatě o soubor rekonstrukcí sloučených do jedné investiční akce. Odhadované celkové náklady před soutěží jsou 10 milionů Kč bez DPH. V souboru investic je výstavba parkoviště u bývalého Arisu, kde je nyní městský úřad, včetně rekonstrukce osvětlení, výstavba vnitrobloku na nábřeží Kpt. Jaroše za domy č.p. 49 – 52, rekonstrukce nábřeží Kpt. Jaroše včetně zřízení cyklostezky a opravy chodníků v ulici 17. listopadu v blízkosti bývalého Arisu po obou stranách. Chodníky v lokalitě jsou ve špatném stavu a vedení města Jičína reaguje na poptávku po jejich rekonstrukci. Realizace by se měla uskutečnit do podzimu letošního roku mimo chodníky v ulici 17. listopadu.