Zde pro větší bezpečnost plánovali před mateřskou školou a prodejnou potravin vybudovat několik parkovacích zálivů. Žádost hodlají podat i v dalším roce.