„Chceme zvětšit počet parkovacích míst na autobusovém nádraží a zjišťovali jsme, zda je tento prostor vhodný zejména na parkovací podélná místa. Je to reakce na poptávku, jak bychom mohli aktuálně rozšířit zájem o parkování. Zatím ještě není dořešeno, zda bude parkování placené nebo zdarma," vysvětluje k záměru, který se zřejmě uskuteční v příštím roce, starosta města Jan Malý.

Na autobusovém nádraží vzniknou nová parkovací místa a ožije prázdný novinový stánek.
Radní koncepci na zvýšení počtu parkovacích míst v lokalitě autobusového nádraží, kterou předložil architekt města, už schválili. Nově se má parkovat i ve druhé části ostrůvku mezi bývalou VZP a nádražím, kde by vzniklo přes dvacet podélných stání. Letos bude vypracován projekt, v příštím roce by proběhly úpravy. Potřeba bude zřejmě pouze úprava vodorovného a svislého dopravního značení, stavební zásahy do stávajících konstrukcí vozovek a ploch budou minimální.

Na autobusovém terminálu se změní také nájemce dosavadního stánku před VLP.
Dříve zde bývala trafika, nyní je prázdný. Město pozemek pod stánkem pronajímá, novým nájemcem bude pekárna. Ta chce prodej zajistit ještě před vánočními svátky.