Z podnětu Evy Ulrychové z jičínského muzea se v úterý 15. května sešla pod Pařezem pracovní skupina, v níž byli zastoupeni pracovníci státní památkové péče, ochrany přírody, majitele hradu a statik. Tento tým měl za úkol posoudit vážně poškozenou a hroutící se severní stěnu, původně tvořící klenutou opěru nad skalním masivem.

Poločas rozpadu

Příčinou rozpadání zvětralého zdiva z lomového kamene je spolu s povětrnostními vlivy do značné míry prorůstající mohutný kořen buku, jehož odtěžení v tomto místě bude technicky velmi náročné. Zatím bude vypracován návrh provizorního zajištění zdiva před dalším rozpadem. Správní orgány se zavázaly, že ve spolupráci s jednatelem rodiny Schliků, jimž pozemek s hradem náleží, budou hledat nejvhodnější řešení k záchraně této regionálně významné kulturní památky zastupující torzální architekturu Českého ráje.

Historie památky

Historické prameny se poprvé zmiňují o hradu Pařezu k r. 1403, kdy byl jeho majitelem Jan z Pařezu, pravděpodobně dědic Petra z Pařezu, připomínaného r. 1370. Za Ctibora z Pařezu v r. 1430 byl již hrad zříceninou. I když se August Sedláček domníval, že se tyto údaje týkají Pařízku u Mladějova, stavební dispozice i datování nalezené keramiky nasvědčují tomu, že hrad stál již koncem 14. století a zanikl v první polovině 15. století.
Ve zříceninách věže byly nalezeny groše Václava IV. Je pravděpodobné, že hrad byl zničen v husitských válkách. V r. 1941 provedl Klub českých turistů pod dozorem V. Mencla průzkum zříceniny, ale od výkopu bylo upuštěno, aby se zabránilo poškození památky. V r. 1972 provedli zjišťovací výkop ve splavených vrstvách pod jižní zdí hradu pracovnici Severočeského muzea v Liberci.