„Revitalizaci i zpozdilo druhé podání žádosti o dotaci, tu nakonec město získalo ze státního fondu životního prostředí ve výši šedesáti procent nákladů, které jsou vyčísleny na devět milionů korunu,“ upřesnil starosta města Pavel Šubr. Rybník byl naposledy vyčištěn v roce 2003.

Součástí akce je odstranění panelů ze dna, které zřejmě brání vyvěrání spodního pramene. Bahno z Pardoubku je odváženo na pole.

Cvičná kuchyně novopacké gastronomické školy se řadí k nejmodernějším v Královéhradeckém kraji.
Kuchtíci tvoří v kuchyni snů moderní menu