Dnes jsme oslovili Marcela Doubravu, předsedu společenství Paprsek vítězství.

Co vás motivovalo založit Paprsek vítězství?

Dříve jsem pracoval u Národní protidrogové centrály, kde jsem denně přicházel do styku s lidským neštěstím, kolikrát mi z toho nebylo po psychické stránce úplně nejlépe. Viděl jsem trpící rodiče, příbuzné i samotné osoby užívající různé látky. Viděl jsem i některé tyto osoby umírat. Na druhou stranu jsem viděl vrcholné dealery, v jakém blahobytu si žijí a jakým způsobem se chovají. Ještě dnes mi je z toho zle a to už tuto práci nedělám téměř deset let. Myslím, že už tenkrát se ve mně cosi zlomilo a já jsem se pokoušel různými cestami eliminovat různé lidské handicapy.

Jak vznikl Paprsek vítězství?

Paprsek vítězství vznikl tak, že jsem se jednou sešel s člověkem, který onemocněl leukémií. Tento mi vyprávěl o zážitcích z čekáren na onkologii, k tomu přidal několik postřehů od dalších nemocných lidí, vesměs pro zdravého člověka postřehy až nepochopitelné. Toto byl určitý zlom, kdy jsem si řekl, že je potřeba ukončit „jen kecání“ a začít dělat věc „pořádně“

Co má za cíle?

Paprsek vítězství má za cíl pomáhat lidem, kteří tuto pomoc potřebují. V dnešní době to je o tom, abychom obstarali peníze pro určité cílové skupiny. Rok 2015 bude plný sportovních aktivit pro zdravé i handicapované osoby. Předpokládáme, že z těchto aktivit opět vybereme peníze, které budeme moci věnovat např. Fakultní nemocnici v Hradci Králové, oddělení hematologie. Samozřejmě cílových skupin máme více (chtěli bychom podporovat Dětské onkologické centrum v Brně), ale vše záleží, jak se nám podaří naše projekty.

Můžete jmenovat konkrétní akce?

Ano, spolupracujeme s handicapovanými osobami z centra Život bez bariér v Nové Pace, které finančně podporujeme nákupem jejich vlastních výrobků (a jsou opravdu krásné), dále do sportu zapojujeme handicapované osoby, například nevidomé běžce. Od dubna začne probíhat tzv. Benefiční běžecká liga o Paprsek vítězství, kdy se jedná o sérii běžeckých závodů na tratích od 7 km do 10 km. Připravujeme akci pod názvem „Highway to Hell“, kdy chceme společně s handicapovanými sportovci provést přesun na kolech a koloběžkách k moři na polský poloostrov Hel.

Spolupracujeme s hudební rockovou kapelou Fénix, s kterou budeme pořádat různé kulturní, hudební akce. Mimochodem skupina Fénix nazpívala pro Paprsek vítězství nádhernou „hymnu“, kterou už brzy budete moci slyšet. Projektů máme v hlavě moc, budeme se snažit.

Řekněte ještě něco více o vašem projektu?

Ano, jedním z cílů je podpora cílových nemocničních zařízení tzv. paušálně, to znamená pravidelně každý měsíc. Do současné doby to je tak, že předáme peníze nepravidelně po určité sbírce nebo akci. Také bychom chtěli do našeho projektu zapojit více handicapovaných sportovců, s kterými dokážeme všem, že se dá život užívat tzv. na plný pecky. A v neposlední řadě máme za cíl vybudování centra. Nazvali jsme to Centrum léčení závislostí, ale rozhodně to není úplně výstižný název. Ještě ho musíme doupravit, ale jedná se o centrum, kde by docházelo k pomoci lidem např. s obezitou, různými závislostmi atd. Tato myšlenka je však ještě hodně v plenkách.

Co byste vzkázal čtenářům?

Čtenářům bych vzkázal, aby se podívali na naše akce a přišli nás podpořit při běžecké lize o Paprsek vítězství. Zasportují si, stráví příjemný den v příjemném kolektivu, poslechnou si pěknou muziku. Dále bych čtenáře rád požádal o šíření informací o Paprsku vítězství. Kdokoliv z čtenářů, kdyby měl na mne dotaz, rád jej zodpovím každému. Informace o nás najdou na www.paprsekvitezstvi.cz Na závěr bych chtěl podotknout, že našim patronem je Tomáš Magnusek -herec, režisér, spisovatel, filmový podnikatel.Také bych rád poprosil, kdyby někdo ze čtenářů chtěl přispět finančním darem na Paprsek vítězství, tak naše číslo účtu je: 107-9796650287/0100. 

Sdružení Paprsek vítězství.

Rozpis termínů sportovních akcí Paprsku

Jičínsko – 25. května – Kovač, 1. závod běžecké ligy o Paprsek vítězství
30. května – Smidary (HK), 2. závod bežecké ligy o Paprsek vítězství
27. června – Peklo u N. Města n. M., 3. závod (noční )
25. červenec – Nová Paka, 4. závod
29. srpna – Jaroměř, 5. závod běžecké ligy
26. září – Hradec Králové, 6. závod běžecké ligy (celkové vyhlášení výsledků)
Výtěžky z akcí budou použity pro charitativní účely. Přijďte si s námi zasportovat, povzbudit nás i pomoci .
Mnohokrát děkujeme za vaši podporu

WWW.PAPRSEKVITEZSTVI.CZ PAPRSEKVITEZSTVI@SEZNAM.CZ
+420 608 183 666