Pět dokumentaristických týmů složených ze žáků 7. až 9. tříd si během půl roku vyzkouší práci opravdových dokumentaristů, od natočení rozhovoru na diktafon či kameru, přes zpracování příběhu do formy rozhlasové či video reportáže, komiksu nebo třeba divadelní scénky až po veřejnou prezentaci své práce. Některé děti v rámci projektu navštíví Český rozhlas, kde si s pomocí odborníka zpracují vlastní rozhlasovou reportáž, jiné sestříhají a vytvoří video reportáž pod dohledem profesionálů.

Žákům budou s prací pomáhat jejich učitelé a regionální koordinátorka Post Bellum Barbora Tmějová. „Projekt Příběhy našich sousedů mě naplňuje radostí a nadějí, že mladí lidé se dokážou chopit slova i činů. Jsou otevření, nebojí se zeptat a oplývají mladou, čerstvou energií. Věřím, že to bude pro pamětníky setkání příjemné a pro studenty obohacující,“ uvedla Tmějová.

Účast v projektu potvrdili pan profesor Robert Kvaček, který bude mimo jiné vzpomínat na své dětství za 2. světové války, či básnířka a překladatelka Draga Zlatníková, která bude hovořit například o svých profesních začátcích. Nejen jejich zajímavé životní příběhy pak děti představí široké veřejnosti na závěrečném slavnostním večeru na konci února příštího roku. Zpracované vzpomínky pamětníků se stanou součástí archivu Paměti národa a budou tak uchovány pro další generace.

Betlémské světlo ve Staré Pace.
Skauti opět rozvezou Betlémské světlo

Za sedm let trvání se do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů zapojilo téměř 5 000 žáků a studentů z více než 760 škol po celé České republice, kteří zdokumentovali přes 1 200 pamětnických příběhů. Cílem projektu je předávání zkušeností mezi generacemi, které Post Bellum považuje za nejpřirozenější způsob vzdělávání a chce zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých studentů. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh. 

Paměť národa je projekt neziskové organizace Post Bellum, který dokumentuje a veřejnosti zpřístupňuje životní příběhy pamětníků, kterým do života zasáhl jeden či oba totalitní režimy 20. století. Spolutvůrci projektu jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Český rozhlas. Post Bellum také vzdělává děti i dospělé, vydává knihy, organizuje výstavy, společenské akce, zážitkové workshopy či školní vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů. Posluchači a diváci mohou znát rozhlasový dokumentární cyklus Příběhy 20. století na vlnách Českého rozhlasu nebo stejnojmenný dokument vysílaný v České televizi.

Česko zpívá koledy: Nová Paka.
Českem se ve středu ponesou koledy