Před pár lety byla na dosah její oprava – městečku se podařilo získat přes dvacet milionů korun z Norských fondů, nakonec si ale na realizaci projektu, v rámci něhož měl být do záložny přemístěn například i úřad městyse, netrouflo a dotaci vrátilo. Podíl a zejména financování pravidelného provozu by totiž byly pro peckovský rozpočet likvidační. Když se tedy v roce 2009 podařilo budovu prodat firmě We Make Media, byly vyhlídky více než optimistické.

Hlavním záměrem firmy bylo budovu kompletně renovovat, zmodernizovat zázemí, zajistit bezbariérovou dostupnost a zřídit v ní domov seniorů pro náročnější klienty s tím, že služby pro ně by se zajišťovaly i ve spolupráci s bělohradskými slatinnými lázněmi. Bohužel realizace stavby se zkomplikovala.

„Vlastník nerespektoval schválený projekt a dělal práce, s kterými jsme nesouhlasili. Dělníci používali jiné technologie i materiály, než bylo dohodnuto," přiblížila památkářka Petra Machová z územního pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově a dodala, že přerušení stavby bylo doporučeno už před rokem na základě provedené kontroly.

„Z důvodu nepovolených změn je na podnět památkářů v současné době provádění stavby v budově čp. 51 v Pecce zastaveno. Probíhá řízení o žádosti o jejím dodatečném povolení," potvrdil šéf stavebního úřadu v Nové Pace Zdeněk Perun.

Vlastník, firma We Make Media, jejíž jednatelkou je Ivana Kaderková, nyní připravuje nový projekt, který by měl počítat se zapracováním všech připomínek. 

Pokud bude vše splněno, nemělo by nic bránit v dodatečném povolení a pokračování stavby. Samozřejmě až poté, co památkáři vydají nové závazné stanovisko a proběhnou všechna další schvalovací řízení. Do té doby zůstává záložna v Pecce bezútěšným mementem. Nepořádek, který zbyl po dělnících, bije do očí zvlášť v kontrastu s čerstvě opraveným kostelem sv. Bartoloměje.

„Jsme z toho rozčarovaní, protože z počátku, když jsme s firmou We Make Media jednali, nebyl z jejich strany s projektem ani s prostředky na jeho realizaci žádný problém," posteskla si starostka Pecky Hana Štěrbová a dodala, že to hlavní, o co se vedení obce nyní snaží, je, aby firma zajistila aspoň úklid okolí a zabezpečení budovy. „Prostě, aby se do obnovení povolení záložna zatím nerozpadla," uzavřela starostka.