„Křížek je v havarijním stavu, takže oprava bude náročnější. Vyjde asi na dvě stě tisíc korun," informovala úhlejovská starostka Lenka Šedivá. Vhodnou dotaci na opravu drobných sakrálních památek vypisuje ministerstvo zemědělství.

Součástí akce by mělo být očištění pískovcových částí, doplnění některých plastických prvků, konzervace korodujícího kovového křížku a úprava zeleně v okolí památky. Při mapování dalších sakrálních staveb na Úhlejovsku spolupracuje starostka se studenty Gymnázia a střední odborné školy v Hořicích.

Další aktivitou letošního roku bude v Úhlejově dokončení revitalizace hasičské nádrže, na kterou obec vloni z dotačních titulů získala 250 tisíc korun.